สุขภาพ,ความงาม

ข้อดี-ข้อเสียของกิจกรรมการออกกำลังกาย 4 ชนิด

Rate this post

ขึ้นชื่อว่าการออกกำลังกาย นั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน
แต่ทว่าทุกอย่างเมื่อมีข้อดีก็ย่อมจะมีข้อเสียด้วยถือเป็นเรื่องธรรมดาบนโ
ลกนี้ โดยเรามีข้อดี-
ข้อเสียของการทำกิจกรรมออกกำลังกายแต่ล่ะชนิดมาฝากกัน
1.เดิน
การวิ่งนั้นถือเป็นการออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตามถ้าจะให้ได้ผลดีกับสุขภาพ จะต้องเดินเป็นเวลานาน เช่น
อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
พร้อมทั้งช่วยลดน้ำหนักเพราะสามารถดึงพลังงานจากไขมันมาใช้ได้ค่อ
นข้างดี
ส่วน ข้อเสียของการเดิน คือ
ใช้เวลามากแรงกระแทกต่อร่างกายน้อย มีผลแค่ชะลอการลด
ลงของมวลกระดูก แต่ไม่สามารถเพิ่มมวลกระดูกได้
เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความฟิตต่ำ
ผู้ที่มีโรคหัวใจหรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
2.วิ่ง
การวิ่งในที่นี้หมายถึงการวิ่งแบบช้าๆ
เป็นการออกกำลังกายที่มีความหนักปานกลางจนถึงสูงที่สุดขึ้นอยู่กับคว
ามเร็วของการวิ่ง ข้อดีของการวิ่งคือ ผู้วิ่งจะต้องมีความฟิตระดับหนึ่ง
ใช้เวลาวิ่งไม่มากเท่ากับการเดินเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี
แรงกระแทกที่เกิดขึ้นจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก
ป้องกันโรคกระดูกพรุนในรยางค์ส่วนล่างขาของร่างกายได้
แต่แรงกระแทกซ้ำๆนี้ก็สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
หากวิ่งเป็นระยะทางมากๆในเวลาอันสั้น
นอกจากนี้ประโยชน์ของการวิ่งยังช่วยให้หัวใจนั้นแข็งแรงขึ้น
มีความฟิตที่ดีปอดทำงานได้ดี สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นๆ
ได้เป็นเวลานานขึ้น
3.ว่ายน้ำ

หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ใช้การเค
ลื่อน ไหวของร่างกายทั่วทั้งตัว อย่างไรก็ตาม
การว่ายน้ำจะใช้ร่างกายส่วนบนมากกว่าส่วนล่าง ข้อดีของการว่ายน้ำ
คือ การเคลื่อนไหวในน้ำ น้ำจะดูดซับแรงกระแทก

ทำให้การว่ายน้ำเหมาะสมสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะกับร
ยางค์ส่วนล่างของร่างกาย
แต่ต้องการออกกำลังกายเพื่อรักษาความฟิตให้กับร่างกาย
ก่อนที่จะกลับไปเล่นกีฬาในระดับความหนักสูง
ส่วนข้อเสียของการว่ายน้ำ คือ แรงกระแทกที่น้อย
จะทำให้ผู้ที่เลือกการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างเดียว
จะมีความเสี่ยงต่อภาวะ/โรคกระดูกพรุนสูง
4.ปั่นจักรยาน
การปั่นจักรยานนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือปั่นจักรยานสองล้อกับจักรยานในฟิตเนส ข้อดีของการปั่นจักรยาน
คือ ไม่มีแรงกระแทก เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม
เพราะช่วยสามารถลดการกระแทกได้ดี
แต่ก็มีปัญหาที่ควรระวังด้วยการที่นั่งอาจจะทำให้รู้สึกปวดหลัง
และการนั่งนานๆ ทุกๆวันอาจจะส่งผลถึงระบบทางเดินปัสสาวะด้วย