ความประพฤติความรุนแรง เป็นอาการทางจิตเวชหรือเปล่า?

พฤติกรรมความรุนแรง ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือคำพูด
การทำร้ายร่างกาย การด่าทอเสียดสี ล้วนทำให้เกิดผลเสียหลายชนิด
ทั้งต่อตนเองแล้วก็คนอื่นๆ พฤติกรรมความรุนแรงยังก่อให้เกิดความอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินได้อีกด้วย หลายคนยังสงสัยอยู่ว่าพฤติกรรมนี้เรียกว่าอาการป่วยทางจิตเวชหรือไม่
สามารถรักษาได้หรือไม่ได้อย่างไร คือที่มาของการนำเสนอข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชโดยเฉพาะ

ทำความเข้าใจ พฤติกรรมความรุนแรง และอาการทางจิตเวช
พฤติกรรมความรุนแรง แสดงออกถึงความก้าวร้าว เช่น ด่าทอเสียดสี
ทำร้ายร่างกาย รวมไปถึงการก่ออาชญากรรม อาจไม่ใช่อาการทางจิตเวชเสมอไป
ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของความประพฤติส่วนบุคคล จำต้องพิจารณาหลายด้านประกอบกัน
แต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่พฤติกรรมความรุนแรงบางประเภทก็มีสาเหตุมาจากอาการด้านจิตเวชได้

การกระทำความรุนแรง เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง?
ภาวะทางอารมณ์
เกิดจากการถูกกดดัน หรือถูกรบกวนทางอารมณ์
ทำให้เกิดภาวะโกรธ หงุดหงิด บางรายอาจแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมาได้
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดจากสาเหตุนี้มักมีเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ทุกครั้ง
แล้วก็การแสดงออกไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายคนอื่น จึงปลอดภัย
สามารถเกิดได้กับคนทั่วไปไม่จำเป็นที่ต้องป่วยเป็นโรค

โรคทางจิตเวช
ผู้ป่วยทางจิตเวชบางรายบางทีอาจแสดงกริยาความร้ายแรงออกมาได้ในบางกรณี
อาจมีปัจจัยมาจากการขาดยา ทำให้มีลักษณะอาการหวาดระแวง จิตหลอน
หรือในบางรายมีปัญหาทางด้านอารมณ์บางอย่าง เช่น อารมณ์หงุดหงิด
อารมณ์ซึมเศร้า หากมีอาการมากๆอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงได้
รวมทั้งโรคสมาธิสั้น ที่อาจก่อให้อารมณ์เสีย รวมทั้งข่มใจได้ยาก
จึงแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคจิตเวชก็ไม่ได้ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมความรุนแรงเสมอไป