โรคลมชักในเด็ก หายสนิทได้ ไม่ต้องรับประทานยากันชักตลอดชีวิต

โรคลมชัก เป็นโรคที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่เป็นโรคนี้
เนื่องจากในบางคนที่อาการชักยังควบคุมได้ไม่ดีบางทีอาจเกิดอาการซึ่งบางทีอาจไม่รู้สติ 
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งบางครั้งบางทีอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต 
ในสมัยก่อนโรคลมชักไม่ได้รับความสนใจจากแพทย์นักเนื่องจากการดูแลรักษายังไม่ให้ผลดีสักเท่าไหร่
แล้วก็คนไข้โดยมากจะต้องรับประทานยาตลอดชีวิต แต่ว่าขณะนี้การดูแลรักษาโรคลมชักได้รับการพัฒนาไปมา
มียาหลายชนิดและการรักษาหลายวิธีการที่จะช่วยในการควบคุมอาการได้ดีขึ้นหรือหายขาดได้ 
โดยยิ่งไปกว่านั้นโรคลมชักในเด็กที่มีโอกาสหายขาดได้จากรักษาต่อเนื่องที่ถูกต้อง 
จนถึงสามารถหยุดยาได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตเช่นที่เคยเข้าใจกันมา

ความอันตรายของโรคลมชัก
โรคนี้อันตรายตรงที่อาการชักบางทีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็บางทีอาจไม่มีอาการเตือน 
ส่วนใหญ่แล้วอาการมักไม่ร้ายแรงและก็เกิดเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่บางบุคคลอาจมีอาการร้ายแรง 
หรือชักอาการชักเกร็งนานๆก่อกวนการหายใจซึ่งอาจจะทำให้สมองได้รับออกสิเจนลดลงส่งผลต่อสมองในระยะยาว 
หรือบางบุคคลบางทีอาจได้รับภยันตรายต่อร่างกาย อย่างเช่นที่ศีรษะ 
ต่อแขนขาที่ฟาดของแข็งระหว่างอาการชัก หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างอาการชักได้ 
แต่ถ้าหากรับการดูแลรักษาต่อเนื่องรวมทั้งคนเจ็บปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
โอกาสที่จะเกิดอาการชักซ้ำจะลดน้อยลงทำให้อันตรายที่เกิดตามมาก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน

การรักษาโรคลมชักในเด็ก
ปัจจุบันนี้หมอให้ความสนใจเรื่องการรักษาโรคลมชักเยอะขึ้น 
มีการปรับปรุงองค์ความรู้เพื่อรักษาโรคลมชักอย่างเห็นผล 
ในขณะนี้มียากันชักหลายชนิดที่แพทย์สามารถเลือกใช้ในการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน 
ในกรณีที่การรักษาด้วยยาไม่ได้ผลก็มีวิธีการรักษาอื่นๆเช่นการผ่าตัด 
การกำหนดอาหารที่จะช่วยลดอาการขัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคลมชักในเด็กมีที่บางประเภทที่หายขาดได้เองเมื่อแก่ขึ้น
และบางชนิดซึ่งสามารถรักษาให้หายสนิทได้ด้วยการรักษาด้วยยาซึ่งหมอสามารถหยุดยานั้นๆ
ได้ภายหลังรับประทานเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมผู้ป่วยจึงไม่ต้องกินยากันชักต่อเนื่องตลอดชีวิต