ไม่มีฟันอย่ามองข้าม สาเหตุหลัก ทำผู้สูงอายุขาดสารอาหาร

คนสูงอายุเป็นวัยที่มากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากความเสื่อมสภาพของร่างกายรวมทั้งภาวะการ “ไม่มีฟัน”
ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการสูญเสียฟันไปตามอายุขัย ซึ่งทำให้เกิดภาวะ “ขาดสารอาหาร” ตามมา

สาเหตุการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ
ในความเป็นจริงแล้วฟันเป็นอวัยวะที่สามารถอยู่กับมนุษย์ได้ทั้งชีวิต
ถ้าหากมีการรักษาที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย แต่พบว่าบางรายดูแลฟันได้ไม่ดีพอ
ก็เลยเกิดภาวะสูญเสียฟันในวัยสูงอายุตามมา ปัญหาที่นำมาซึ่งการสูญเสียฟัน ได้แก่
*ฟันผุมากจากการทำความสะอาดได้ไม่ดีและปล่อยให้ลุกลามจนกระทั่งมีการผุกร่อนของฟัน
จนถึงในที่สุดตัวฟันอาจจะเเตกหักจนหลงเหลือแต่รากฟันและต้องถูกถอนออกในที่สุด
*การดูแลรักษาสุขภาพอย่างไม่ถูกแนวทางส่งผลให้เกิดหินปูนตามตัวฟันส่งผลให้เหงือกอักเสบ
แล้วก็ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้จะลุกลามและทวีความรุนเเรงจนถึงก่อให้เกิดการอักเสบต่อกระดูกเบ้าฟัน
การอักเสบนี้จะส่งผลให้กระดูกล้อมรอบฟันละลายลงไปเรื่อยๆ
หากไม่มีการดูแลและรักษาอย่างไม่ถูกวิธีจนกระทั่งสูญเสียฟันไป
*เป็นผลมาจากการดูแลสุขภาพในโพรงปากไม่ดีพอในวัยที่อายุยังน้อย มีการสูญเสียฟันตั้งเเต่อายุน้อย
*ไม่พบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสมำเสมอ (ควรจะพบทันตแพทย์ทุก6-12เดือน)
*ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าควรมาพบหมอฟันเมื่อมีอาการเท่านั้น

ผลกระทบจากการสูญเสียฟัน
*เคี้ยวอาหารบางประเภทไม่ได้
โดยเฉพาะอาหารที่มีลักษณะเหนียว แข็ง เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ฯลฯ
*เคี้ยวของกินได้ยากลำบาก
บางรายใช้ฟันที่เหลืออยู่เคี้ยวของกินให้อ่อนลงและใช้เหงือกบดอาหารต่อ
*หลีกเลี่ยงการทานอาหารบางชนิด
ทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เกิดภาวะขาดสารอาหารในที่สุด

การดูแลสุขภาพฟัน
การรักษาสุขภาพช่องปากเหมือนกับการดูเเลสุขภาพร่างกาย
ดังนั้นเด็ก ผู้ใหญ่และคนสูงอายุ ควรจะหมั่นพบทันตแพทย์ทุก 6-12 เดือน
เพื่อช่องปากอยู่ในสุขภาพที่ดี ไม่ใช่เพียงไปพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหา
เเต่เป็นการดูเเลและป้องกันเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากของเราให้แข็งเเรงสมบูรณ์เช่นเดียวกับร่างกายของเรา