ไม่อยากป่วยเป็น “อัมพฤกษ์-อัมพาต” ตอนแก่ จะต้องหมั่นดูแลตัวเอง

โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความพิการแขนขาอ่อนแรง 
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย หากรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต 
ก็เลยเป็นอาการป่วยที่หลายคนกลัว แต่โรคนี้สามารถคุ้มครองป้องกันได้โดยดูแลตนเองให้ดีเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคลงได้

อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นยังไง?
อัมพฤกษ์อัมพาต เป็น โรคเส้นเลือดสมอง หรือ Stroke
เป็นอาการไม่ปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใดจากเนื้อสมองขาดเลือด 
หรือเลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงจากหลอดเลือดแดงที่ ตีบอุดตัน หรือ แตก 
ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลาย โดยมีอาการแสดงอยู่นานกว่า 24 ชั่วโมง 
ส่วนในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว (transient ischemic attack: TIA)
จะมีลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเองภายใน 1 วัน 
หรือบางทีอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวร 
ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นจะมีอาการมากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับตำแหน่งและบริเวณของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยง

อาการแสดงของอัมพฤกษ์อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง)
ลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองที่พบ ได้แก่ หน้าเบี้ยว แขนขาชาหรืออ่อนแรง 
พูดไม่ชัดเจน พูดไม่ออก การมองเห็นผิดปกติ เวียนศีรษะ เดินเซ ซึมลง หรือปวดศีรษะรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ประเภทและสาเหตุของอัมพฤกษ์อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมองได้แก่
1.
หลอดเลือดสมองตีบ,อุดตัน คือ หลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองมีการตีบหรือมีการอุดตัน 
จะส่งผลทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นผลให้สมองส่วนนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 
เกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น สูงอายุ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง 
มีภาวะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่วนสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบจะเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด 
ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุ่นและก็ประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง
2.
หลอดเลือดสมองแตก คือ อาการที่หลอดเลือดแดงในสมองฉีกขาด 
ทำให้เกิดเลือดไหลในสมอง ซึ่งเกิดได้จากหลายกรณีดังเช่นว่า 
ภาวะความดันโลหิตสูง,หลอดเลือดสมองโป่งพองหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิด ฯลฯ