สุขภาพ

6 วิธีสังเกตว่ายาหมดอายุหรือยัง?

Rate this post

เชื่อว่าบ้านทุกบ้านต้องมียาสามัญประจำบ้านติดบ้านอย่างแน่นอน 
เพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีที่คนในบ้านเกิดมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ
ซึ่งในบางครั้งพวกเราก็ซื้อมาเก็บไว้เป็นเวลายาวนานมากกระทั่งบางทีมันหมดอายุ 
ดังนั้นก่อนจะทานยาก็ควรสังเกตุว่ายาหมดอายุใช้งานหรือยัง 
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เพราะว่าถ้าเกิดทานยาที่หมดอายุเข้าไป 
นอกจากจะไม่ช่วยบรรเทาอาการแล้ว ยังทำให้เป็นอันตรายอีกด้วย
1. ยาผงแห้งผสมน้ำ หลังจากที่ผสมน้ำแล้วยาจะมีอายุได้ถึงวันที่ผู้ผลิตกำหนดอยู่บนฉลากเพียงแค่นั้น
2. ยาที่มีส่วนผสมของสารกันเสีย ทั้งยาที่ใช้ภายในแล้วก็ภายนอกมีอายุการใช้งานเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น
3. ยาที่อยู่ในบรรจุของบริษัทผู้ผลิต 
ที่มีการเปิดใช้แล้วมีลักษณะทางกายภาพของยาเปลี่ยนไป เช่น 
สีเปลี่ยน กลิ่นไม่เหมือนเดิม รสแปลกไป ให้เลิกใช้ยาเหล่านั้นทันที
4. ยาหยอดตาหรือยาป้ายตา ถ้าเป็นยาที่ไม่เติมสารต้านการเจริญเติบโต
ของเชื้อโรคควรจะใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง 
แต่ว่าหากยามีการผสมสารต้านการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจะมีอายุใช้งานได้นานถึง 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้
5. ยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต 
สามารถสังเกตุวันหมดอายุของยาจากฉลากผลิตภัณฑ์ได้เลยทันที 
เช่น ข้างกล่อง บนแผงยา หรือข้างขวด 
สำหรับในกรณีของยาที่ระบุมาเพียงเดือนกับปีที่หมดอายุ ยาจะสามารถใช้ได้ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แสดงมา
6. ยาที่มีการแบ่งบรรจุออกจากบรรจุภัณฑ์เดิมของบริษัทผู้ผลิต 
ยาประเภทนี้รวมถึงยาทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว 
โดยจะมีอายุแค่เพียง 1 ปีเพียงแค่นั้นนับจากวันที่แบ่งบรรจุภัณฑ์ 
แต่ถ้าเกิดผู้ผลิตกำหนดว่ามียาหมดอายุก่อน 1 ปี ให้ถือวันหมดอายุของผู้ผลิตเป็นหลัก